Faculty

Dr. Marie Katsurai

Associate professor, Doshisha University

katsurai AT mm DOT doshisha DOT ac DOT jp

More

Assistant Administrative Staff

Yoko Ohshima

Graduate Students

D2

Tomoya Sawada

M2

Rino Naka
Shota Kanezaki
Taishi Sekine
Taiki Matsugi
Ryoka Kato
Takaharu Matsuda
Tsubasa Nukaga

M1

Hiroyoshi Nagao
Hiroo Hayashi
Yuga Umezawa
Subin Cha
Yujie Gu
Simon Vial (ISTC)

B4

Koki Tajiri
Daiki Choshi
Daisuke Masai
Kazuhiro Yamauchi
Kota Shimosaka
Akihiro Hirata
Raki Suzuki
Takenori Sukeda