Faculty

Dr. Marie Katsurai

Associate professor, Doshisha University

katsurai AT mm DOT doshisha DOT ac DOT jp

More

Graduate Students

D1

Tomoya Sawada

M2

Tomoya Nishide
Koshiro Tamura
Takaharu Matsuda
Natsuki Hashimoto
Yudai Katou
Tsubasa Nukaga

M1

Rino Naka
Shota Kanezaki
Taishi Sekine
Hiroyoshi Nagao
Taiki Matsugi
Ryoka Kato

B4

Hiroo Hayashi
Atushi Miyamoto
Hiroki Ueda
Yuga Umezawa
Mizuki Kobayashi